Wie geboren wordt, sterft. Dat is de cirkel van het leven. Goed afscheid nemen, waardig afscheid nemen en recht doen aan het leven van de overledene is belangrijk. Dat kan groots en meeslepend zijn, maar ook klein en intiem. Samen invulling geven aan het afscheid is troostrijk en helend. Wat past bij de overledene en wat past bij jullie?  Ik help jullie graag bij de invulling van dat moment. 

_______________________________________________________________________________________

Gea Schabbink Ritueel- en woorddienstbegeleider

Mijn naam is Gea Schabbink.
Als woorddienst/ritueel begeleider ben ik er voor jullie rondom deze emotionele dagen. Allereerst gaan we samen in gesprek.
Ik kom naar jullie toe om te luisteren naar de herinneringen, naar de verhalen over jullie dierbare.
Hoe zouden jullie afscheid willen nemen, wat is belangrijk? Hoe verwoorden en verbeelden we dat wat jullie voelen en willen zeggen. Ik vind het een eer om het levensverhaal te schrijven, indien gewenst kan ik gedichten aandragen en met woorden en rituelen invulling geven aan de dag waarop jullie afscheid moeten nemen.
Welke verhalen moeten verteld worden, naar welke muziek gaan we luisteren, gaan we kaarsen branden? Wat mogen we beslist niet vergeten…..?

Ik kan jullie veel of weinig uit handen nemen.
We geven samen vorm aan de ceremonie, we maken er een prachtig afscheid van. Een dag waar je met weemoed en liefde op kunt terugkijken, die troost brengt. Een dag waar je kracht uit kunt putten en moed uit kunt verzamelen voor de toekomst.

MENU
PAGE TOP